MAREK DYJAK - KOBIETY - PREMIERA

Data: Sobota, 2013-04-27, godz. 20:30
Organizator: Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury
Adres: Grójecka 65, Warszawa

Sprzedaż on-line na to wydarzenie została zakończona. Zapytaj o dostępność w kasie lub organizatora.
zamknij
© DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000306513 Wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł